dinsdag, 17 september 2019

Het Dordrecht 800 logo is nu beschikbaar

Er is voor organisatoren, bedrijven en trotse Dordtenaren ook een logo ontwikkeld. Het logo voor de viering van 800 jaar stad is in verschillende vormen beschikbaar. In een later stadium zullen ook speciale versies voor de wijken worden aangeboden. We stellen het logo gratis ter beschikking aan iedereen mits het correct wordt toegepast en niet gebruikt wordt voor commerciële doeleinden zoals merchandising. Bij twijfel kunt u een mail sturen naar dordrecht800@dordrecht.nl

Hero Image

Gebruik van de verschillende logo’s

Er zijn verschillende kleurenversies van het logo beschikbaar. U kunt deze naar eigen inzicht toepassen in uw uitingen.

De logo’s van Dordrecht 800 die onderaan deze pagina ter beschikking worden gesteld, mogen worden gebruikt bij uitingen die leiden tot positieve beeldvorming over de viering van Dordrecht 800 en de stad Dordrecht in algemene zin.

Het betreft hier gebruik in uitingen:

 • ter illustratie bij artikelen in de media, zoals redactionele berichtgeving/producties
 • marketing uitingen als websites, brochures, (e-) nieuwsbrieven), zolang de materialen niet gebruikt worden om direct een product of dienst aan te prijzen.

Voorwaarden

 • Het logo en overige materialen die via deze website ter beschikking worden gesteld, mogen niet gebruikt worden voor reclame-uitingen, commercials, merchandising en andere vormen die als doel directe product-of dienstaanprijzing hebben. (verkoopstimulering van een specifiek product of een specifieke dienst).
 • Het gebruik van het logo dient vrij te zijn van ideële en/of politieke denkbeelden en doeleinden.
 • De gebruiker is bij ieder gebruik verplicht de website www.dordrecht800.nl te vermelden.
 • Intellectueel eigendom van de materialen blijft te allen tijde bij de betreffende auteursrechthebbende(n), lees gemeente Dordrecht en Dordrecht Marketing.
 • De logo’s mogen niet worden gewijzigd of bewerkt, anders dan een maximale ‘crop’ van 10%.
 • Bij iedere vorm van onjuist en/of niet toegestaan gebruik is de gebruiker aansprakelijk voor eventuele aanspraak door derden in verband met auteursrechten, portretrechten, intellectuele eigendomsrechten, schendingen van persoonlijke levenssfeer en andere vormen van schade die optreden door het onjuiste/onrechtmatige gebruik. Rotterdam
  Partners en de Merkalliantiepartners zijn niet aansprakelijk voor deze schade en zijn geen partij in (de afhandeling van) dergelijke situaties.
 • De voorwaarden voor gebruik van materialen van deze site kunnen op ieder moment aangepast worden zonder vooraf hierover te communiceren. Aanpassingen worden via dit kanaal gecommuniceerd. De eindgebruiker is verantwoordelijk om zichzelf hiervan op de hoogte te stellen.

Het logo kunt u downloaden via de volgende link.

Laatste nieuws